LidmaatschapIndex:
» Lid worden
» Aanmelden
» Stemtest
» Opzeggen


Lid worden

Unlimited staat open voor vrouwen van 18 jaar en ouder. Het lidmaatschap bedraagt €60,00 per kwartaal. Het bedrag wordt via automatische incasso van je rekening afgeschreven per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

Bij ons koor krijg je de gelegenheid om drie keer mee te zingen. Je krijgt zo een goed beeld van wat een repetitie precies inhoudt. Als je besluit om lid te worden, krijg je een inschrijfformulier dat je invult en weer inlevert met een pasfoto. Je ondertekent tevens de machtigingskaart om de contributie per kwartaal van je rekening te laten schrijven.
We mailen je een "smoelenboek" met de foto's van de koorleden, zodat je snel weet welk gezicht bij welke naam hoort.
Bovendien krijg je de adressenlijst, telefooncirkel en het huishoudelijk reglement.
Je krijgt een map uitgereikt die gebruikt wordt bij de uitvoeringen.

Stemtest

Als je na drie repetities besluit om je aan te melden als koorlid, volgt er een stemtest. Tijdens deze test bekijkt de dirigent, bijgestaan door een bestuurslid, of je stemvast bent en bij welke stemgroep je het best past. De onderdelen die aan de orde komen zijn onder anderen het nazingen van een melodie en in canon zingen. Bovendien wordt bekeken wat je stembereik is door via toonladders vanaf laag naar zo hoog mogelijk te zingen. Kennis van het notenschrift is niet vereist, maar het is natuurlijk wel makkelijk als je van blad kunt zingen.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie per de eerste van de maand. Een uittredend lid is contributie verschuldigd tot een maand na de opzegging.