Algemene InformatieIndex:
» Geschiedenis van het koor
» De dirigent
» Bestuur en taken
» De repetities
» Inzingen
» Repetoire
» Optredens


Geschiedenis van het koor

“Zin om te zingen?” Dit was in april 1988 een eerste aanzet voor Yvonne Stens om een Vrouwenkoor te formeren. In september 1988, na 18 aanmeldingen van vrouwen die zich hierdoor aangesproken voelden, was het dan zo ver: er kon gezongen worden. Wekelijks werd er enthousiast gerepeteerd en in juni 1989 debuteerde het koor in de kloostergang van de Domkerk te Utrecht. Vanaf september 1998 kreeg het koor een nieuwe dirigent: Itamar Lapid. Na tien jaar een vrouwelijke dirigent gehad te hebben, was er enige twijfel of het wel paste: een man voor een vrouwenkoor, maar al snel waren de koorleden daar aan gewend. Itamar studeerde koordirectie in Jeruzalem en kwam in 1993 naar Nederland om zijn studie voort te zetten aan het Utrechts Conservatorium. Hij heeft in februari 2002 het dirigeerstokje overgedragen aan Hans Leeuwenhage. Van april 2009 t/m december 2011 was Astrid Bleys dirigent van het koor. Vanaf januari 2012 zwaait Rob Holleman het dirigeerstokje. Het aantal koorleden schommelt de laatste jaren tussen de vijfentwintig en dertig leden.

De dirigent - Rob Holleman

Rob Holleman (1963) studeerde aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht, alwaar hij zich bekwaamde als pianist, organist, kerkmusicus, koordirigent en beiaardier. Docenten waren o.a. Hans Dercksen, Jan Huizing, Daan Manneke, Paul van Nevel, Maurice Pirenne, Jan Raas, Charles de Wolff, Kees van Houten, Willem Tanke en Krijn Koetsveld. Daarna behaalde hij aan het toenmalige SNK de diploma's 'Docentschap koristenopleiding' en 'Dirigent voor koor en instrumentale ensembles'. Aan het dr. Gehrelsinstituut behaalde hij het diploma voor docent A.M.V. Hij volgde tweemaal de Kurt Thomascursus en diverse studiedagen voor kinderkoor, koordirectie, orgelinterpretatie en -improvisatie.

Als musicus is Rob Holleman sinds 1979 actief als docent, leider, begeleider en uitvoerder. Grote voorliefde van Holleman is componeren van gelegenheidsmuziek, zowel liturgisch als wereldlijk zoals een Marcus passie voor kamerkoor en orgel. Het totale aantal composities en bewerkingen of zettingen is inmiddels de 100 gepasseerd. Rob componeert ook in opdracht voor bijv. de NSGV.

Als kerkmusicus is hij werkzaam als rector-cantus aan de H. Fransiscus Xaveriuskerk te Amersfoort alwaar hij drie koorgroepen leidt. Tijdens het Nationaal Korenfestival te Rotterdam haalde hij met een voormalige groep tweemaal de eerste prijs voor resp. Vrouwenkoor C en B. In het kader van het 125-jarig bestaan van de N.S.G.V. leidde hij het Nationaal Jongerenkoor bij de totstandkoming van de CD "Om ontmoeting". Voor de stichting Unisono treedt hij op als gecommitteerde bij de Koristenopleiding. Tevens dirigeert hij vrouwenkoor Unlimited.

Geïnteresseerd in de technische kant van de piano volgde hij vanaf 1995 de opleiding voor pianotechniek in Amsterdam en slaagde in 1997 voor de titel Certified Pianotuner van de Vereniging Voor Pianotechnici Nederland. Sinds 2007 mag hij, na een vervolgopleiding, de titel Gezel voeren. Hij is werkzaam als zelfstandig stemmer en technieker.

www.robholleman.nl.

Bestuur en taken

Voorzitter Nelleke Teuling
Secretaris Anouk Kits
Penningmeester Tony Dorresteijn

De repetities

Vrouwenkoor Unlimited repeteert iedere woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw van basisschool Wereldwijs te Guldenslag 131 in Houten. Tussendoor hebben we een kwartier pauze. Door de koorleden wordt voor koffie en thee gezorgd volgens een rooster. Je dient zelf te zorgen voor een mok of beker.

Inzingen

De technische kant van het zingen krijgt bij Vrouwenkoor Unlimited veel aandacht door oefeningen in stemgebruik, articulatie en ademhalingstechniek. Het eerste kwartier van de repetities wordt hieraan besteed, zodat je stem al lekker soepel is voordat je gaat zingen.

Repertoire

Vrouwenkoor Unlimited zingt voornamelijk meerstemmig. Het koor wil haar naam eer aandoen en besteedt veel aandacht aan het opbouwen van een breed repertoire. In ons repertoire komen liederen voor in het Frans, Duits, Nederlands, Latijn, Engels, Hongaars en Italiaans. De muziekstijl is divers en laat zich lastig omschrijven. Het is soms vrolijk, soms melancholisch. Soms eigentijds dan weer uit voorgaande eeuwen en voornamelijk licht klassiek. Meestal zingen we wereldlijke muziek, een enkele keer kerkelijke muziek. De uitdaging van zingen in ons koor bestaat uit het naar elkaar luisteren, tegelijkertijd je eigen partij zingen en letten op de aanwijzingen van de dirigent.

Optredens

Vrouwenkoor Unlimited streeft ernaar om minstens een keer per jaar op te treden in Houten of omgeving. Verder proberen wij aan te sluiten bij diverse bestaande projecten. In de afgelopen jaren hebben we onze medewerking verleend aan:
• Country en Christmas-fair, De Haar
• Kerst met koren in Houten
• Vreeswijk bij Kaarslicht
• Opening Yo!-festival te Utrecht
• Chapeau voor Buren
• Kerstsamenzang Jacobikerk te Utrecht
Bij gelegenheid wordt ook deelgenomen aan korenfestivals of workshops.